ICLC Board of Directors

LEE, Hwa-Wei Ohio University, U.S.A. leeh@ohiou.edu
LUO, Wei Washington University, U.S.A. luo@wulaw.wustl.edu
WEN, Bing Statistics Canada, Canada wenbing@statcan.ca
WEN, Shixing University of Michigan, U.S.A. shwen@umich.edu
WU, Yongan Cedar Rapids Public Library, U.S.A. wu@crpl.cedar-rapids.lib.ia.us
ZHU, Qiang Peking University, China zq@lib.pku.edu.cn

Created 1/12/1996. Last modified 8/26/2000 by Webmaster.